Regler – Team Cosplay

Hantverk

I Team Cosplay(TC) tävlar varje lag med en(1) huvuddräkt(HD) samt mellan 0-X andra dräkter(D).

HD ska vara helt egenproducerad, så när som på smådetaljer. Exempel på sådanna kan vara metalldetaljer så som blixtlås, grundstommar till skor eller basplagg som till exempel strumpbyxor.

Lagen ska kunna redogöra i detalj för sin skapandeprocess, både kring vilka material som använts, vilka tekniker som använts och vilka delar av dräkten som har inhandlats eller modifierats.
Dessutom är det meriterande om ni kan utnyttja den breda kunskapsbasen i laget och visa på att flera lagmedlemmar har varit med och arbetat på HD.

För att underlätta bedömningsprocessen kräver vi att lagen för en kontinuerlig dokumentation av sin skapandeprocess, både i form av så kallade WIP-bilder(work-in-progress), men även gärna genom film och text.

Lagen får välja själva under förbedömningen om de vill vara iklädda sin dräkt eller ta med sig den.

D får vara både köpta och egenproducerade, men kommer att bedömas av domarkåren på samma sätt som om de vore “scenprops”(se längre ner i dokumentet). Det viktiga att ta med sig är att ett starkt hantverk på de andra dräkterna inte är meningslöst, utan mycket väl kan vara meriterande i bedömningen.

Vid val av karaktärer till både HD och D gäller följande:
Så kallade “Original characters” tillåts ej. Karaktären(erna) som porträtteras ska vara en fiktiv karaktär i ett publicerat verk. I fallet att laget vill ha med en NPC från ett MMO eller liknande ansiktslös karaktär är detta tillåtet på en fall till fall-basis, och lagen uppmanas prata med arrangörerna för att få grönt ljus till detta

Lagen tillåts ha kostymbyten eller flera olika dräkter under sitt framträdande.

Utöver dräkterna tillåts lagen tillverka såkallade “scenprops” vilka kan vara detaljer så som vapen och smycken, möblemang och i stort sett allting annat som inte är direkt knutet till en dräkt. Gemensamt för alla props gäller att dessa är tillåtna att vara inköpta eller lånade, men att välproducerade egna props är mycket meriterande under bedömningen av hantverket.

Precis som med D uppmanas lagen att utnyttja de talanger de har tillgång till. Har lag Y t.ex. En medlem med starka kunskaper i metallsmide kommer det garanterat att vara gynnsamt att producera ett eget svärd. Se poängstrukturen längst ner i dokumentet för att få en uppfattning om hur stor del av bedömningen props innefattar

Framträdande

  • Varje lag ska ställa upp ett framträdande på två(2) minuter. Ett svängrum på +-15 sekunder är tillåtet, vilket ska placera det färdiga uppträdandet mellan 105 och 135 sekunder.
  • I framträdandet får endast medlemmar i laget delta. Detta placerar det totala antalet deltagare i varje framträdande mellan 1-5. Behövs det ytterligare assistenter på scen kan detta tillåtas, men detta bedömer arrangörerna av TC från fall till fall.
  • Varje lag tillåts ha sitt eget val av grafik, video och/eller ljud under uppträdandet, givet att relevant information och media har inkommit till arrangörerna vid annonserat datum.
  • Dialog kan antingen vara inspelad eller framföras live med mikrofon. Arrangörerna kommer att tillhandahålla både handhållna och trådlösa mikrofoner.
  • Det är starkt rekommenderat att HD är i fokus och har en tydlig roll i framträdandet.

Laget ska kunna redogöra i detalj för domarna hur framträdandet har planerats & koreograferats samt hur eventuella ljudfiler, grafik och andra moment kring deras framträdande har tagits fram.
För att underlätta bedömningsprocessen kräver vi att ni för en kontinuerlig dokumentation av er skapandeprocess, både i form av så kallade WIP-bilder(work-in-progress), men även gärna genom film och text.

Bedömning

Maximal poäng i bedömningen är 60 poäng från varje domare, där 50% (30p) är vigda åt hantverk och 50%(30p) är vigda på framträdande. Poängen kommer att delas ut inom följande sex kategorier:

Hantverk:

Hantverk: Här bedöms hantverket på HC. Hur välsydd är dräkten? Vilka tekniker har använts? Har några orginella lösningar på problem applicerats? Med mera. 0p-10p

Props: Här bedöms både faktiska props och D. Hur välproducerade är dem? Vilka tekniker har använts? Har några orginella lösningar på problem applicerats? Med mera. 0p-10p

Helhet: En helhetsbedömning av lagets hantverksarbete. Har laget utnyttjat alla de skapartalanger de har tillgång till? Har de valt att producera rätt props för sitt framträdande? Passar props, D och HD ihop på ett sätt som blir vackert och coolt? Med mera. 0p-10p

Framträdande:

Koreografi: Koreografi bedömmer lagets rörelse på scen. Har några intressanta tekniker eller ideer använts för att producera koreografin? Hur väl inlärd är den? Har laget valt rätt person till rätt roll? Med mera. 0p-10p

Dramatik: Dramatik bedommer manus och berättande i lagets framträdande. Hur skrev laget manuset? Var hittade de inspiration? Fungerar manuset bra till det korta framträdande-formatet? Lyckas laget frambringa känslor hos publiken? Med mera. 0p-10p

Helhet: Helhet bedömmer framträdandet i stort. Med detta menas främst musik, grafik och video som laget har producerat till framträdandet, men även sådant som rätt ljussättning, bra timing och annat tas i beaktning. 0p-10p

Diskvalificering

Diskvalificering sker om:

  • Lagets huvuddräkt inte är egengjord
  • Dräkten eller framträdandet bryter mot svensk lag
  • Laget medvetet saboterar för andra deltagare
  • Lagets valda karaktär(er) inte är en fiktiv karaktär från ett publicerat verk

Vid frågor eller funderingar kring reglerna maila cosplay@narcon.se.