Regler – Cosplay Performance

  • Tävlande måste uppträda sportsligt mot de andra tävlanden, mot domarna och mot funktionärerna.
  • Tävlande måste själv kunna bära hela dräkten och alla tillhörande props av och på scen.
  • Dräkterna behöver inte vara gjorda av dem som bär den. Det är alltså helt okej att delta i en köpt dräkt.
  • I Performance ligger fokus på framträdandet och gestaltande av karaktären.
  • Alla ljud och repliker ska vara förinspelade på ett samlat ljudspår i det format som specificeras via instruktionsmailet som kommer i retur på anmälan och ska skickas in innan deadline (7 Juli). Alternativt är det okej att framföra repliker live med mick på plats.
  • Så kallade ‘original characters’ är ej tillåtna, man får bara delta med en karaktär som har en professionellt publicerad förlaga. Man få lov att göra genderbends/fan art version /”Gjinka” (mänsklig version) av karaktären så länge karaktären har en professionellt publicerad förlaga.
  • En måste checka-in på plats i tid (tider kommer skickas ut senare). En får inte vara sen till genrepet på plats eller på annat vis komma sent till tävlingen. Brytande av dessa regler kan resultera i sanktioner, så som diskvalificering ur tävlingen.

Bedömning:

Domarna kommer att sätta poäng på Performance under själva scenframträdandet. Poängsystem som de tävlande kommer bedömas efter är som följer. Vid lika poäng gör domarna en individuell bedömning:

PERFORMANCE: 10 POÄNG

Performance innebär att domarna tittar på framförandets utformning. Musik, koreografi, manus och ljud spelar in beroende på hur deltagarens Performance ser ut (tex sketch eller dans). Domarna tittar även på scennärvaro och gestaltningen av karaktärerna.

OVERALL FINISH: 5 POÄNG

Overall Finish i Performancetävlingarna menas hur helheten ser ut. Dels innebär det hur dräkten matchar era karaktär i ert Performance och hur ni tolkat karaktärens helhetsintryck (kan innebära smink, hår, dräkt). Om ni är en grupp innebär det utöver det även hur era dräkter och karaktärsval funkar ihop.

Vid frågor eller funderingar kring reglerna maila cosplay@narcon.se.